in English
Etusivu Uutiset Tuotteet Palvelut Yhteystiedot  

Keskeytystilasto

Keskeytystilasto perustuu jakeluverkonhaltijoiden ilmoittamiin keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 99 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Tilaston tekee ja julkaisee Energiateollisuus ry.

Tilaston laskennasta ja julkaisun tuottamisesta vuodesta 2005 alkaen on vastannut Enease Oy Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. Tilastot julkaistaan Energiateollisuus ry:n sivuilla.

Keskeytystilasto antaa selkeän kuvan jakeluverkkojen asiakkaiden kokemista sähköntoimituksen keskeytyksistä. Tiedot kerätään verkkoyhtiöiden yksityiskohtaisista keskeytysraporteista, joten tilasto ottaa tarkasti huomioon jokaisen keskeytyksen osa-alueet ja erotintoiminnolla jakelun piiriin eri vaiheissa palautetut asiakkaat.

Tilaston pohjana on keskeytyksen kokeneiden asiakkaiden todelliset määrät ja energiat. Verkkoyhtiöt voivat helposti verrata keskeytystilaston lukuja omassa yhtiössä saavutettuihin vastaaviin lukuihin. Tilaston laskennan yhteydessä lähetetään vastaajille palautteena Enegiamarkkinaviraston sähkön laadun tunnusluvut.

Verkkoyhtiöt voivat tilata Enease Oy:stä vuosittain oman yhtiökohtaisen keskeytysraportin, jossa keskeytystietoja verrataan valtakunnalliseen tai halutun vertailuryhmän tietoihin.