in English
Etusivu Uutiset Tuotteet Palvelut Yhteystiedot  

Sanomapalvelu

Eneasen sanomapalvelusta sähkön myyjät ja jakeluverkonhaltijat näkevät nopeasti missä vaiheessa myyjänvaihdot ovat, millaista tietoa tuntisanomat sisältävät sekä millaisia virheitä ja puutteita sanomien vaihdossa esiintyy. Puutteiden korjaus onnistuu myös kätevästi. Palvelusta voidaan jakaa helposti tietoa sekä oman yhtiön sisällä että muille osapuolille, mikä nopeuttaa ongelmien selvittelyä.

Verkostohäviöt

Häviöt muodostavat huomattavan kustannuksen sähkönjakelussa. Häviösähkön tarkassa hankinnassa häviöiden tarkka määrä ja tuntiprofiili ovat tärkeitä tietoja jakeluverkonhaltijalle. Kaukoluettavien mittareiden avulla häviölaskentaan saadaan uutta tietoa. Enease Oy:n laskentapalvelu selvittää jakeluverkon häviöt mittaustiedoista tarkasti ja laskee häviöille tuntisarjat ja tuntiennusteet hankintaa varten. Näillä tiedoilla häviösähkön hankinta onnistuu sähkömarkkinoilta normaalin sähkökaupan menettelytavoin.

Kuormitusmallit

Sähkön ja siirron myynnin suunnittelua ja seurantaa varten on tunnettava asiakaskunnan sähkönkäytön profiilit. Laskentapalvelumme selvittää sähkön myynnille ja siirrolle parhaiten soveltuvat asiakasprofiilit sähköyhtiön myynnin ja siirron tarpeisiin. Kehittämällämme tuntipohjaisella LoadTemp-kuormitusmallilla laskemme sähkönkäytön tyyppikäyrän, lämpötilakorjauksen ja pitkän aikavälin ennusteen.

Ennusteet

Ennustemallistostamme löytyy ratkaisu erityyppisiin ennustetarpeisiin:

  • Lyhyen aikavälin automatisoitu ennustaminen
  • Pitkän aikavälin ennustaminen
  • Tyyppikäyrämyynnin ennustaminen

Muunnospalvelu pohjoismaiseen taseselvitykseen

Enease vastaanottaa EDI-muotoisia taseselvityssanomia, muuntaa ne XML-muotoon ja toimittaa eteenpäin pohjoimaiseen taseselvitysyksikköön eSett Oy:öön.